+48 71/735 13 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Systemy zarządzania / Szkolenia BHP

Outsourcing BHP

Outsourcing to jedna z bardziej skutecznych form realizacji projektów, gdyż oddelegowanie zadań wyspecjalizowanej organizacji skraca czas, optymalizuje koszty oraz spełnia główny cel, jakim jest szybkie i fachowe osiągnięcie wyznaczonych założeń. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pomaga nie tylko w spełnieniu wymagań obowiązującego prawa, ale także:
 

 • zapewnia właściwą ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • wpływa na ograniczenie strat związanych z wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z pracą i niewłaściwymi warunkami pracy, a dzięki temu na pozytywny wizerunek firmy,
 • zapewnia właściwe i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem związanym z istniejącymi w przedsiębiorstwie zagrożeniami,
 • pomaga zrozumieć pracownikom zagrożenia na ich stanowisku pracy, a co za tym idzie konieczność stosowania właściwych środków ochrony,
 • wpływa na wzrost wydajności i jakości wykonywanej pracy.

 
Każdy pracownik, jak również podwykonawcy muszą znać przepisy BHP oraz wewnętrzne procedury obowiązujące w firmie. W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) szkoleniom BHP podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od ich stanowiska, stażu pracy czy formy zatrudnienia.


Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Z czasem z uwagi na bardzo dużą liczbę oraz rotację pracowników, jak również zmieniające się przepisy oraz warunki pracy, powyższe rozporządzenie zostało uzupełnione w roku 2007. Doprecyzowane zostały między innymi kwestie samokształcenia na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, a  w szczególności przy zastosowaniu internetu. W związku z tym szkolenia pracowników mogą być częściowo prowadzone w formie e-learningu. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii pracownik może zdobywać lub aktualizować swoją wiedzę w dogodnym czasie, a pracodawca nie musi ponosić kosztów szkoleń indywidualnych dla pojedynczych pracowników.


Ponadto dla każdego stanowiska pracy należy wykonać ocenę ryzyka zawodowego, której podstawą powinny być wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i innych występujących w środowisku pracy.
 
Wobec powyższego oferujemy między innymi:
 

 • szkolenia wstępne bhp,
 • szkolenia okresowe bhp,
 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
 • opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowanie Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
 • doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ,
 • pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary oświetlenia,
 • badania mikrobiologiczne,
 • badania mikroklimatu.

 

W ramach kompleksowych usług outsourcingowych BHP możemy również podjąć się dostarczania środków higienicznych i ochrony osobistej.
 

W przypadku firm międzynarodowych, posiadających własne wewnętrzne procedury, które w niektórych przypadkach znacznie wykraczają ponad standardy zapisane w prawie lokalnym, wymagania w zakresie Outsourcingu BHP są o wiele wyższe.


Firma Vicesima bazując na doświadczeniu zdobytym podczas współpracy i dostarczaniu swoich usług w zakresie Ochrony Środowiska i BHP dla wiodących firm branży paliwowej i budowlanej stworzyła narzędzie pozwalające w bardzo szybkim czasie przeszkolić i zweryfikować wiedzę nieograniczonej liczbie pracowników.


Platforma Virtix jest jednym z elementów naszego pakietu usług w ramach outsourcingu BHP dostosowanej do systemu identyfikacji wizualnej klienta.

 

 

Zainteresowany bezpłatną wyceną usługi outsourcingu BHP?

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Otrzymasz bezpłatną wycenę i kontakt ze specjalistą w zakresie outsourcingu BHP?

[forms ID=7]

SIEDZIBA


Vicesima Sp. z o.o.
Plac Solny 14,
50-062 Wrocław

 

WYZNACZ TRASĘ


KRS: 0000337859 
NIP: PL 897-17-55-768
REGON: 021077851

BDO: 000513866

 

BIURO

 

Kiełczów Nowe Centrum
ul. Agrestowa 20,
55-093 Kiełczów k. Wrocławia

WYZNACZ TRASĘ

PŁATNOŚCI


PKO Bank Polski S.A.
 

Numer rachunku:
IBAN: PL 26 1020 5242 0000 2502 0621 2601 PLN

Kod BIC/SWIFT:   BPKOPLPW

Kontakt


Potrzebujesz pomocy?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel.: +48 71/735 13 30
fax: +48 71/735 13 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.