Ochrona przyrody – Natura 2000

Ochrona przyrody – Natura 2000

Specjaliści firmy VICESIMA posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przygotowa-nia inwestycji pod kątem wypełnienia wymogów sieci Natura 2000. Pomagamy inwesto-rom tak zaplanować proces inwestycyjny, aby zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary chronione.

 

Natura 2000 jest Europejską Siecią Ekologiczną tworzącą system zagrożonych składnik-ów różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem stworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny w skali Europy, ale też typowych, wciąż licznie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych.

 

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływa-nia na środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono obszar Natura 2000. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

 

Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000. Na terytorium Polski znajdują się dwa takie regiony: kontynentalny, który zajmuje 96 % powierzchni kraju i alpejski obejmujący pozostałą część. Dla każdego kraju określona została lista referencyjna siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. W Polsce, oficjalnie zatwierdzone są: 33 obszary w regionie alpejskim i 331 w regionie kontynentalnym, łącznie 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.


Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe.

 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z założeniami tej największej z inicjatyw UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej naszego kontynentu, podczas naszych szkoleń.

SIEDZIBA


Vicesima Sp. z o.o.
Plac Solny 14,
50-062 Wrocław

 

WYZNACZ TRASĘ


KRS: 0000337859 
NIP: PL 897-17-55-768
REGON: 021077851
 

BIURO

 

Kiełczów Nowe Centrum
ul. Agrestowa 20,
55-093 Kiełczów k. Wrocławia

WYZNACZ TRASĘ

PŁATNOŚCI


BANK: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 

Numer rachunku:
IBAN: PL 32 1750 1064 0000 0000 1318 2078 PLN
IBAN: PL 85 1750 1064 0000 0000 1318 2094 EUR

Kod BIC/SWIFT:   RCBWPLPW

Kontakt


Potrzebujesz pomocy?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel.: +48 71/735 13 30
fax: +48 71/735 13 40

e-mail: info@vicesima.com

Siedziba firmy Vicesima Sp. z o.o.
Biuro firmy Vicesima Sp. z o.o.
Dane mapy
Dane do Mapy ©2018 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2018 Google
Dane do Mapy ©2018 Google

Strona używa plików cookies, w celach statystycznych oraz w celu lepszego dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania cookies w Twojej przeglądarce.