+48 71/735 13 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Systemy zarządzania / Szkolenia BHP

Pomiary BHP / Badania czynników szkodliwych

Pomiary parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie przypuszczenie należy wykonać w ciągu miesiąca od dnia uruchomienia zakładu. Obowiązki takie nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166 z późn. zm.). Wyniki pomiarów nie mogą być ukrywane i należy o nich poinformować wszystkich pracowników.

 

Pomiary czynników szkodliwych

 

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonujemy w oparciu o Polską Normę PN Z-04008-7:2002/Az1 jak i przepisy zawarte w art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz.U.2017.1348 t.j. z poźniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu, Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031).

 

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów określamy zakres i sposób badania jakości powietrza oraz metody i kryteria oceny związków, jakich możemy się spodziewać w danym zakładzie pracy lub pomieszczeniu. Możemy również na prośbę naszego klienta przeprowadzić pomiary na konkretne związki, jakimi jest zainteresowany. Zlecając nam takie pomiary macie Państwo pewność, że pobrane przez nas próbki zostaną przebadane w laboratoriach akredytowanych (PCA), z którymi ściśle współpracujemy w dziedzinie ochrony środowiska. Dzięki temu naszymi klientami są wiodące firmy, dla których nie tylko liczy się atrakcyjna cena i wysoka jakość wykonania usługi, ale i czas.

 

Wykonujemy badania środowiska pracy metodą dozymetrii indywidualnej szczególnie wymaganej przez organy kontrolne takie jak SANEPID lub WIOŚ, polegające na określeniu stężeń związków niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników.

 

Pomiary oświetlenia

 

Pomiary oświetlenia wykonujemy w oparciu o Polską Normę PN-EN 12464 -1:2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach jak i przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 26.2 „pracodawca, niezależnie od oświetlenia dziennego powinien zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z normami polskimi”).

 

Pomiary natężenia oświetlenia wykonujemy za pomocą cyfrowego luksomierza L-100 firmy SONOPAN nr 860/2016 z głowicą fotometryczną G.L-100 860/2016. Na podstwaie otrzynanych wyników obliczmy natężenie oraz równomierność oświetlenia stanowiska pracy.

 

Pomiary czystości powietrza pod względem mikrobiologicznym

 

Wykonujemy badania z zakresu mikrobiologii, polegające na określeniu czystości mikrobiologicznej powietrza. Prowadzimy oznaczanie ilościowe i jakościowe drobno-ustrojów (bakterii i grzybów) obecnych w powietrzu przestrzeni otwartej i zamkniętej.

 

Badania sporządzamy w oparciu o polskie normy PN-89/Z-0411/01, PN-89/Z-0411/02, PN-89/Z-0411/03 jak i przepisy zawarte w art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz normy i zalecenia państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie mikrobiologicznych badań powietrza.

 

Próbki do badań pobierane są metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. Nasze próbki pobierane są na wysokiej jakości sprzęcie i pożywkach, a później przebadane są w lab-oratoriach akredytowanych, dzięki czemu zapewniamy najlepszą jakość i wysoką dokładność oznaczenia czystości powietrza pod względem mikrobiologicznym.

 

Pomiary hałasu

 

Dzięki współpracy z wieloma akredytowanymi laboratoriami (PCA) poszerzyliśmy naszą działalność o pomiary hałasu:

  • pomiary hałasu w środowisku {hałas przemysłowy, drogowy, kolejowy, lotniczy},
  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy {pomiary hałasu w paśmie częstotliwości słyszalnych, pomiary hałasu infradźwiękowego, pomiary hałasu ultradźwiękowego},
  • całodobowe pomiary monitoringowe,
  • pomiary hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych,

 

Do pomiarów akustycznych w środowisku wykorzystujemy głównie mierniki SVAN 948, wyposażone w statywy 4 m i 10 m oraz zestawy wszechpogodowe, dzięki którym jesteśmy w stanie prowadzić pomiary całodobowe.

 

Badania mikroklimatu na stanowisku pracy

 

Właściwy mikroklimat w środowisku pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie pracownika, jego samopoczucie oraz wydajność pracy.

 

Zazwyczaj pracownik długo nie uświadamia sobie wpływu warunków mikroklimatu, dopóki zapewniają mu one normalne funkcjonowanie, lecz aby je osiągnąć należy przeprowadzić szereg badań w oparciu o obowiązujące normy dla temperatury, wilgotności względnej powietrza i prędkości ruchu powietrza.

 

Firma VICESIMA oferuje badania polegające na określeniu aktualnego stanu mikroklimatu oraz omówieniu potencjalnych wyników badań, by mogli Państwo zadbać o poprawę jego jakości w swoich pomieszczeniach, a co za tym idzie samopoczucia swoich pracowników, co z pewnością wpłynie na ich wydajność.

 

SIEDZIBA


Vicesima Sp. z o.o.
Plac Solny 14,
50-062 Wrocław

 

WYZNACZ TRASĘ


KRS: 0000337859 
NIP: PL 897-17-55-768
REGON: 021077851

BDO: 000513866

 

BIURO

 

Kiełczów Nowe Centrum
ul. Agrestowa 20,
55-093 Kiełczów k. Wrocławia

WYZNACZ TRASĘ

PŁATNOŚCI


PKO Bank Polski S.A.
 

Numer rachunku:
IBAN: PL 26 1020 5242 0000 2502 0621 2601 PLN

Kod BIC/SWIFT:   BPKOPLPW

Kontakt


Potrzebujesz pomocy?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel.: +48 71/735 13 30
fax: +48 71/735 13 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.