Małe / Średnie firmy

male_i_srednei_firmy_output

POMAGAMY MAŁYM I ŚREDNIM FIRMOM W ICH INWESTYCJACH

Ciągłe zmiany w przepisach unijnych oraz akty prawne dotyczące ochrony środowiska nakazują przedsiębiorstwom zapobieganie lub minimalizowanie zagrożeń środowiska naturalnego. Realizowanie tych zadań, które wynikają z przyjętego ustawodawstwa obliguje firmy do wprowadzeniu wielu zmian w tym obszarze oraz dostosowanie działań o charakterze modernizacyjnym, inwestycyjnym, technologicznym jak i organizacyjnym. Małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w różnych sektorach przemysłowych, mogą z tego powodu stać się przyczyną wielu zagrożeń dla środowiska naturalnego. Nie zastosowanie się do obowiązujących przepisów, jak również błędna interpretacja prawa ochrony środowiska , może negatywnie wpływać na elementy środowiskowe począwszy od wody, gleby i powietrza poprzez florę i faunę, a kończąc na człowieku. Problematyka ochrony środowiska małych i średnich firm obejmuje przede wszystkim gospodarkę odpadami, obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarkę wodno–ściekową, badania i ochronę wody, gleby i powietrza oraz hałasu. VICESIMA udziela takim firmom pełnego wsparcia w zakresie badań środowiskowych, pisaniu wszelkiego rodzaju opracowań i dokumentacji jak i realizacji procedur administracyjnych.