Przemysł / infrastruktura

przemysl_infrastruktura_output

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI KONSULTINGOWE DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

VICESIMA świadczy usługi związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, geologią oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Stosujemy rozwiązania odpowiednio dopasowane do potrzeb klienta instytucjonalnego, przemysłu jak również klientów indywidualnych. Istotnym zagadnieniem w naszej działalności jest promowanie przyjaznego środowisku rozwoju gospodarczego. W tym celu, nasza grupa badawcza opracowuje praktyczne i wydajne innowacyjne rozwiązania. W naszych rozwiązaniach zwracamy szczególną uwagę na zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi konsultingowe, oparte na najlepszej dostępnej wiedzy, stwarzały naszym klientom przyjazne warunki rozwoju biznesu. Do naszych usług konsultingowych należą:

 • audyty środowiskowe sprawdzające w firmach spełnianie wymogów przepisów ochrony środowiska,
 • ocena kosztów odpowiedzialności związanej z doprowadzeniem zakładów lub terenów inwestycyjnych do obowiązujących standardów jakości wody i gleby,
 • obsługa przedsiębiorstw w zakresie naliczania opłat środowiskowych, wymaganych podczas eksploatacji instalacji,
 • badania środowiska pracy zgodnie z wymaganiami prawa pracy, badania mikroklimatu i mikrobiologii w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych,
 • prace związane z oceną oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko,
 • monitoring wód gruntowych dla obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, wysypisk,
 • monitoring zanieczyszczenia gleby,
 • badania zanieczyszczeń gruntów związane z ich przekwalifikowaniem,
 • badania zanieczyszczeń gruntów w celu określenia stopnia ich zanieczyszczenia,
 • badania geologiczne związane ze stawianiem budynków oraz budową dróg i parkingów,
 • badania geologiczne na potrzeby projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • remediacja gruntu.

W zależności od potrzeb, dokumentację wykonujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami takimi jak ESA, EIA, EDDA, EHSDDA, a także indywidualnymi wymaganiami klienta.