DM Laboratorium

Firma Vicesima Sp. z o.o. od początku swojej działalności ściśle współpracuje z DM Laboratorium Analiz Środowiskowych, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska. Nadrzędnym celem działania Laboratorium jest dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z ustaleniami, co do terminu wykonania i stosowanych metod badawczych.