slide1

Vicesima Sp. z o.o.

slide6

Bezpieczeństwo i higiena pracy

slide3

Badania środowiskowe

slide2

Geologiczna obsługa inwestycji

slide5

Kompleksowa obsługa stacji paliw

slide7

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

slide8

Dokumentacja, raporty,
opracowania środowiskowe

slide4

Monitoring środowiska - badania wód
gruntowych, ścieków i powietrza

 

slide_01

Vicesima Sp. z o.o.

bezpieczenstwo_higiena_pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

ochrona_srodowiska

Badania środowiskowe

geologiczna

Geologiczna obsługa inwestycji

shell

Kompleksowa obsługa stacji paliw

szkolenia

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska i BHP

raporty

Dokumentacja, raporty, opracowania środowiskowe

monitoring

Monitoring środowiska
badania wód gruntowych, ścieków i powietrza

 

 

VICESIMA to zespół specjalistów w zakresie  ochrony środowiska, bhp, analizy ryzyka, audytów technicznych i geologii. W naszych działaniach stosujemy najnowsze technologie wspomagające naszych Klientów.

Nowe spojrzenie na współpracę, specjalistyczne wsparcie i profesjonaliści tworzący nasz zespół to synonimy marki, na której można polegać. Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją oferującą wyspecjalizowany pakiet usług dla firm przemysłowych oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

Z powodzeniem realizujemy projekty doradcze i szkoleniowe, badania środowiskowe gleby i wód gruntowych  głównie pod względem występowania zanieczyszczeń. Przy współpracy z naszym akredytowanym laboratorium badań środowiskowych prowadzimy na terenie całej Polski remediację gleby i wód gruntowych. W oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania IT dostarczamy usługi BHP wspierające systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Produkty

OCHRONA ŚRODOWISKA jest szczególnie istotnym aspektem działalności firmy VICESIMA. Nasi wyszkoleni pracownicy posiadają wysokie doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy wiele możliwości przeprowadzanych przez nas badań i opracowań związanych z ochroną środowiska. Zakres naszych usług nie jest ograniczany do wymaganych dokumentów przez obowiązujące prawo.

Dzięki współpracy z wieloma koncernami zagranicznymi posiadamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji zgodnych z międzynarodowymi standardami, niezbędnymi do wyceny zarówno terenów pod inwestycje, jak i przejmowanych zakładów produkcyjnych.

Do najważniejszych opracowań, które zostały przez nas przygotowane możemy zaliczyć:

  • Ocena Oddziaływania na Środowisko (EIA),
  • Environmental Site Assessment (ESA),
  • Health & Safety Environmental Due Diligence Assessment (HSEDDA),
  • Pozwolenie Zintegrowane – Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC),
  • Przygotowanie programu monitoringu lokalnego wód gruntowych,
  • Badania okresowe w zakresie monitoringu lokalnego wód gruntowych,
  • Obliczanie opłat związanych z emisją do środowiska.

Dla przedsiębiorców inwestujących w przemysł i nieruchomości niezbędna jest odpowiednia wycena obiektów, adekwatna do skali przedsięwzięcia. Z doświadczenia wiemy, że inwestorzy nie przywiązują uwagi do istotnych czynników obniżających wartość nieruchomości, które są obciążone „hipoteką środowiskową”. W przypadku niezabudowanej nieruchomości, na której wcześniej prowadzono działalność produkcyjną i/lub usługową, często mamy do czynienia z zanieczyszczeniem gruntu. Jeżeli teren należy przystosować do zabudowy mieszkaniowej, należy liczyć się z dostosowaniem do odpowiednich standardów jakości gleby. Usunięcie takiego zanieczyszczenia jest często związane z kosztami sięgającymi ceny nieruchomości. Dla zakładów produkcyjnych dodatkowym kosztem, jaki trzeba wziąć pod uwagę jest dostosowanie urządzeń i procedur do obowiązujących przepisów prawa.

W celu skutecznej wyceny obciążeń związanych ze stanem środowiska lokalnego firma VICESIMA przeprowadza kompleksowe badania oparte na analizie danych historycznych i dostępnej dokumentacji. Jeżeli jest to konieczne nasze badania pogłębiamy wykonując pobór próbek gleby i wody. Aby nie narażać naszych klientów na niepotrzebne koszty, zakres prac terenowych oraz analiz chemicznych musi wynikać z analizy ryzyka opartej na dokumentacji archiwalnej i najlepszej dostępnej wiedzy.

Newsroom

Usługi

Nasi partnerzy

 
VICESIMA Sp. z o.o.

BIURO:
Kiełczów Nowe Centrum
ul. Agrestowa 20,
55-093 Kiełczów k. Wrocławia

SIEDZIBA:
Plac Solny 14,
50-062 WrocławKRS: 0000337859 
NIP: PL 897-17-55-768
REGON: 021077851

T: +48 71/735 13 30
F: +48 71/735 13 40

mail: info@vicesima.com